Automatiserade UI-tester på mobila enheter

Intresserad av effektiv testning av mobila enheter? Med Xamarin TestCloud kan man köra automatiserade UI-tester på mer än 1800 fysika iOS och Android enheter. Jag har skapat en kort introduktion på ca 10 minuter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.