.NET 5

Vi är på episod 5, vad passar bättre än att då prata om .NET 5. Microsoft jobbar mot ett .NET efter att .NET började bli spretigt, med .NET Framework, Mono och .NET Core. Daniel och Johan pratar om statusen på ihopslagningen och vad som är nytt .NET 5.

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-5-0-preview-8/
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-containers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.