Build och Deploy pipelines

Daniel och Johan pratar om build and deploy och hur de sätter upp pipelines i Azure DevOps. Men de pratar också om GitHub Actions, Terraform och hur jämför hur sättet man jobbat med att få ut kod i produktion sedan de började jobba i branchen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.