.NET 5

Vi är på episod 5, vad passar bättre än att då prata om .NET 5. Microsoft jobbar mot ett .NET efter att .NET började bli spretigt, med .NET Framework, Mono och .NET Core. Daniel och Johan pratar om statusen på ihopslagningen och vad som är nytt .NET 5.

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-5-0-preview-8/
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-containers

Identiteter, autentisering och säkerhet

I den här episoden prata Daniel och Johan om något som är nödvändigt i nästan alla applikationer, säkerhet. De pratar om att hantera identiteter, autentisering och säkerhet i allmänhet. Områden som de pratar om är bland annat Azure AD B2C, autentisering i .NET Core, autentisering i Xamarin appar och App Service Environments i Azure.

Azure AD B2C: https://azure.microsoft.com/sv-se/services/active-directory/external-identities/b2c/
Identiteter och säkerhet i .NET Core: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-3.1&tabs=visual-studio
MSAL: https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-dotnet
Web Authenticator: https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/essentials/web-authenticator?tabs=android
App Service Environment, https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/app-service/environment/intro

Webutveckling med C# och Blazor med Jimmy Engström

I den här episoden bjöd Johan och Daniel in Jimmy Engström för att prata om Blazor.

Jimmy Engstöm:
Blog: http://engstromjimmy.se/
Twitter: https://twitter.com/engstromjimmy
Blazm: https://github.com/EngstromJimmy/Blazm.Components
Blazm Bluetooth: https://github.com/EngstromJimmy/Blazm.Bluetooth
ZXSpectrum: https://zxspectrum.azurewebsites.net/
Twitch: https://www.twitch.tv/codingafterwork
Podcast: http://www.codingafterwork.se/

App In The Cloud: Native mobile, desktop and WebAssembly apps with C# and XAML using the Uno Platform with Jérôme Laban

With Uno, you can build native apps and Web Assembly apps with C# and XAML using WinRT (UWP) APIs. In this episode, Daniel is talking with Jérôme Laban, the CTO of Uno Platform about what Uno is, the history of Uno, the current state of Uno and much more.

Jérôme Laban on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jeromelaban/
Jérôme Laban on Twitter: https://twitter.com/jlaban

Uno website: https://platform.uno/
Uno on GitHub: https://github.com/unoplatform/uno
Uno on Twitter: https://twitter.com/UnoPlatform

Daniel Hindrikes on twitter: https://twitter.com/hindrikes
App In The Cloud on Facebook: https://www.facebook.com/appinthecloud
App In the Cloud on Twitter: https://twitter.com/AppInTheCloudPod

Intro music with a loop from https://www.looperman.com/