Hosting a non-SharePoint website on SharePoint server

A common problem hosting websites on a SharePoint server is that you will get a error related to Forefront Security and the ISAPI filter. I got it on my development machine.

I asked my colleague Erik Hjalmarsson which is on of our SharePoint experts on Sogeti and he had a working solution:

  • In IIS Manager, navigate to a non-SharePoint Web site that is experiencing this issue.
  • Select the Web site, and then double-click ISAPI filters.
  • In the Filter pane, select FSSP Username Filter.
  • In the Actions pane, click Remove.
  • In the confirmation dialog box, click Yes.

Office365, SharePoint Online, Azure – Sogeti skingrar molnen

Sogeti kommer att hålla tre seminarium om Microsoftmolnet, fokus kommer att ligga på Office365, SharePoint Online och Windows Azure.
Seminariet beskrivs såhär i inbjudan:

Office365, Azure, SharePoint online, Office Web apps, … känner du igen begreppen men är osäker på vad de egentligen innebär och vad skillnaden är? Känns Molnet som en möjliggörare eller ett hot? Hur hanterar man en molnmiljö? Kan man köra både on-premise och i molnet? När ska man välja vilket?

Jag, Karl-Henrik Nilsson från Sogeti i Borlänge och Fredrik Jansson från Sogeti i Västerås kommer att vara på plats och berätta om möjligheterna med molnet.

Vi syns väl där?

Anmälan, Västerås
Anmälan, Örebro
Anmälan, Borlänge