.NET 5

Vi är på episod 5, vad passar bättre än att då prata om .NET 5. Microsoft jobbar mot ett .NET efter att .NET började bli spretigt, med .NET Framework, Mono och .NET Core. Daniel och Johan pratar om statusen på ihopslagningen och vad som är nytt .NET 5.

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-5-0-preview-8/
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-containers

Identiteter, autentisering och säkerhet

I den här episoden prata Daniel och Johan om något som är nödvändigt i nästan alla applikationer, säkerhet. De pratar om att hantera identiteter, autentisering och säkerhet i allmänhet. Områden som de pratar om är bland annat Azure AD B2C, autentisering i .NET Core, autentisering i Xamarin appar och App Service Environments i Azure.

Azure AD B2C: https://azure.microsoft.com/sv-se/services/active-directory/external-identities/b2c/
Identiteter och säkerhet i .NET Core: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-3.1&tabs=visual-studio
MSAL: https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-dotnet
Web Authenticator: https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/essentials/web-authenticator?tabs=android
App Service Environment, https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/app-service/environment/intro

Webutveckling med C# och Blazor med Jimmy Engström

I den här episoden bjöd Johan och Daniel in Jimmy Engström för att prata om Blazor.

Jimmy Engstöm:
Blog: http://engstromjimmy.se/
Twitter: https://twitter.com/engstromjimmy
Blazm: https://github.com/EngstromJimmy/Blazm.Components
Blazm Bluetooth: https://github.com/EngstromJimmy/Blazm.Bluetooth
ZXSpectrum: https://zxspectrum.azurewebsites.net/
Twitch: https://www.twitch.tv/codingafterwork
Podcast: http://www.codingafterwork.se/

The Code Behind: AR for dummies

In the book Xamarin.Forms Project by me and Johan Karlsson there is a chapter about how to build an AR app using ARKit, ARCore and UrhoSharp.

In the podcast, The Code Behind, (in Swedish) that we are recording we speak about that topic. So if you don't speak Swedish, this is a great chance to learn 😉