Automatiserade UI-tester på mobila enheter

Intresserad av effektiv testning av mobila enheter? Med Xamarin TestCloud kan man köra automatiserade UI-tester på mer än 1800 fysika iOS och Android enheter. Jag har skapat en kort introduktion på ca 10 minuter.

  11/9/2015 - 2:56 PM