Identiteter, autentisering och säkerhet

I den här episoden prata Daniel och Johan om något som är nödvändigt i nästan alla applikationer, säkerhet. De pratar om att hantera identiteter, autentisering och säkerhet i allmänhet. Områden som de pratar om är bland annat Azure AD B2C, autentisering i .NET Core, autentisering i Xamarin appar och App Service Environments i Azure.

Azure AD B2C: https://azure.microsoft.com/sv-se/services/active-directory/external-identities/b2c/
Identiteter och säkerhet i .NET Core: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-3.1&tabs=visual-studio
MSAL: https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-dotnet
Web Authenticator: https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/essentials/web-authenticator?tabs=android
App Service Environment, https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/app-service/environment/intro

  9/20/2020 - 8:00 PM