Office365, SharePoint Online, Azure – Sogeti skingrar molnen

Sogeti kommer att hålla tre seminarium om Microsoftmolnet, fokus kommer att ligga på Office365, SharePoint Online och Windows Azure.
Seminariet beskrivs såhär i inbjudan:

Office365, Azure, SharePoint online, Office Web apps, … känner du igen begreppen men är osäker på vad de egentligen innebär och vad skillnaden är? Känns Molnet som en möjliggörare eller ett hot? Hur hanterar man en molnmiljö? Kan man köra både on-premise och i molnet? När ska man välja vilket?

Jag, Karl-Henrik Nilsson från Sogeti i Borlänge och Fredrik Jansson från Sogeti i Västerås kommer att vara på plats och berätta om möjligheterna med molnet.

Vi syns väl där?

Anmälan, Västerås
Anmälan, Örebro
Anmälan, Borlänge

  5/13/2013 - 10:35 AM