Office365, SharePoint Online, Azure – Sogeti skingrar molnen

Sogeti kommer att hålla tre seminarium om Microsoftmolnet, fokus kommer att ligga på Office365, SharePoint Online och Windows Azure. Seminariet beskrivs såhär i inbjudan: Office365, Azure, SharePoint online, Office Web apps, … känner du igen begreppen men är osäker på vad de egentligen innebär och vad skillnaden är? Känns Molnet som en möjliggörare eller ett […]

  5/13/2013 - 10:35 AM