Hosting a non-SharePoint website on SharePoint server

A common problem hosting websites on a SharePoint server is that you will get a error related to Forefront Security and the ISAPI filter. I got it on my development machine. I asked my colleague Erik Hjalmarsson which is on of our SharePoint experts on Sogeti and he had a working solution: In IIS Manager, navigate […]

  9/30/2013 - 11:00 AM

Office365, SharePoint Online, Azure – Sogeti skingrar molnen

Sogeti kommer att hålla tre seminarium om Microsoftmolnet, fokus kommer att ligga på Office365, SharePoint Online och Windows Azure. Seminariet beskrivs såhär i inbjudan: Office365, Azure, SharePoint online, Office Web apps, … känner du igen begreppen men är osäker på vad de egentligen innebär och vad skillnaden är? Känns Molnet som en möjliggörare eller ett […]

  5/13/2013 - 10:35 AM