Build och Deploy pipelines

Daniel och Johan pratar om build and deploy och hur de sätter upp pipelines i Azure DevOps. Men de pratar också om GitHub Actions, Terraform och hur jämför hur sättet man jobbat med att få ut kod i produktion sedan de började jobba i branchen.

  10/25/2020 - 10:27 PM

.NET 5

Vi är på episod 5, vad passar bättre än att då prata om .NET 5. Microsoft jobbar mot ett .NET efter att .NET började bli spretigt, med .NET Framework, Mono och .NET Core. Daniel och Johan pratar om statusen på ihopslagningen och vad som är nytt .NET 5. https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-5-0-preview-8/ https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-containers

  10/7/2020 - 9:59 AM

Identiteter, autentisering och säkerhet

I den här episoden prata Daniel och Johan om något som är nödvändigt i nästan alla applikationer, säkerhet. De pratar om att hantera identiteter, autentisering och säkerhet i allmänhet. Områden som de pratar om är bland annat Azure AD B2C, autentisering i .NET Core, autentisering i Xamarin appar och App Service Environments i Azure. Azure […]

  9/20/2020 - 8:00 PM

Webutveckling med C# och Blazor med Jimmy Engström

I den här episoden bjöd Johan och Daniel in Jimmy Engström för att prata om Blazor. Jimmy Engstöm: Blog: http://engstromjimmy.se/ Twitter: https://twitter.com/engstromjimmy Blazm: https://github.com/EngstromJimmy/Blazm.Components Blazm Bluetooth: https://github.com/EngstromJimmy/Blazm.Bluetooth ZXSpectrum: https://zxspectrum.azurewebsites.net/ Twitch: https://www.twitch.tv/codingafterwork Podcast: http://www.codingafterwork.se/

  9/2/2020 - 8:06 AM

Framtiden för native multi-platform appar med .NET

The Code Behind med Johan Karlsson och Daniel Hindrikes är tillbaka. I första avsnittet i denna nya serie, eller The Code Behind 3.0 som vi säger pratar Daniel och Johan om framtiden för Xamarin och Xamarin.Forms och vad som händer i och med transformeringen till .NET MAUI.

  8/18/2020 - 5:38 AM

The Code Behind: Xamarin.Forms 4

Det är snart dags för semester, men innan det passar Daniel och Johan på att prata genom vad som är nytt i Xamarin.Forms.

  7/4/2019 - 6:07 AM

The Code Behind: AR for dummies

In the book Xamarin.Forms Project by me and Johan Karlsson there is a chapter about how to build an AR app using ARKit, ARCore and UrhoSharp. In the podcast, The Code Behind, (in Swedish) that we are recording we speak about that topic. So if you don’t speak Swedish, this is a great chance to […]

  1/22/2019 - 6:38 PM